red-cp-background
cp-logo-responsibly-made

Verantwoord gemaakte producten

responsibly-made-logo

* Onze producten worden geproduceerd in Colgate-Palmolive vestigingen die meer energie en water besparen, naar zero waste en geen ongevallen op de werkplek streven en ethische arbeidsomstandigheden handhaven.

Milieubeheer

We zetten ons in om alle geldende regel- en wetgevingen op het vlak van milieu na te leven in hoe we onze producten op de markt brengen en onze fabrieken laten functioneren. We hebben strikte normen die de milieuprestaties bij Colgate definiëren; al onze fabrieken hebben een volledig geïmplementeerd milieubeheersysteem, inclusief energiebesparing, klimaat, beheer van waterverbruik en afvalmanagement.

responsibly-made-products-img1

Hoogtepunten

 • Gemiddeld om de 3 tot 5 jaar worden grondige milieuaudits in alle fabrieken van het bedrijf uitgevoerd om te garanderen dat de milieunormen worden nageleefd. Daarnaast zorgen dagelijkse EHS-inspecties en grondige jaarlijkse zelfevaluaties ervoor dat continue naleving wordt gewaarborgd.
 • Met ons ’5% voor de planeet’-programma streeft Colgate-Palmolive ernaar om 5% van de jaarlijkse investeringsbegroting van elke fabriek in te zetten voor projecten die energie- en waterverbruik en afvalproductie terugdringen.
 • Van 2002-2018 hebben de fabrieken van Colgate-Palmolive wereldwijd gezorgd voor een reductie van:
  • het energieverbruik met 31,8%
  • de absolute uitstoot van broeikasgassen met 29,7%
  • het waterverbruik met 45,8%
  • de hoeveelheid geproduceerd stortafval met 41,3% (2010 basisjaar)

Gezondheid en veiligheid op het werk

In ons streven naar nul arbeidsongevallen zetten Colgate-Palmolive medewerkers wereldwijd zich in voor een degelijke veiligheidscultuur en gezonde en veilige arbeidsomstandigheden.

responsibly-made-products-img2

Hoogtepunten

 • Gemiddeld om de 3 tot 5 jaar worden uitvoerige gezondheids– en veiligheidsaudits in alle fabrieken van het bedrijf uitgevoerd om te garanderen dat de normen inzake gezondheid en veiligheid worden nageleefd. Daarnaast zorgen dagelijkse EHS-inspecties en uitvoerige jaarlijkse zelfevaluaties ervoor dat continue naleving wordt gewaarborgd.
 • Colgate-Palmolive heeft met zijn veiligheidsprestaties in 2018 een nieuwe standaard gecreëerd. Ons totaal registreerbaar aantal en aantal verloren werkdagen bedroegen respectievelijk 0,22 en 0,06, wat ons laagste aantal registreerbare ongevallen op een kalenderjaar was sinds het begin van de registraties, meer dan 25 jaar geleden.
 • Colgate-Palmolive benut zijn lidmaatschap van de American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) om de blootstellingsnormen voor medewerkers wereldwijd toe te passen. Zo zijn onze medewerkers beschermd, zelfs op locaties waar er geen lokale blootstellingsnormen voor werknemers bestaan.
 • Om de ernstige ongevallen en incidenten met de zwaarste impact op onze mensen te beperken, hebben we een langlopend programma ingevoerd dat de aandacht vestigt op kritische veiligheidsrisico’s in onze fabrieken wereldwijd.

Arbeidsomstandigheden

Colgate-Palmolive zet zich al lang in om mensenrechten en arbeidersrechten wereldwijd te respecteren en ondersteunt de Universele verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties en de fundamentele arbeidsrechten van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Colgate-Palmolive werkt samen met en selecteert zakenpartners die onze visie over de inzet voor de mensenrechten delen. We erkennen de verantwoordelijkheid van bedrijven om arbeidsrechten na te leven, en zijn betrokken bij de inachtneming van de universele mensenrechten door belanghebbenden.

responsibly-made-products-img3

Hoogtepunten

 • Colgate-Palmolive gebruikt geen dwangarbeid binnen zijn eigen werkzaamheden en we streven ernaar om het uit onze volledige toeleverings- en waardeketen te bannen. We zijn ervan overtuigd dat elke arbeider recht heeft op bewegingsvrijheid, dat geen enkele arbeider voor een baan mag betalen, dat geen enkele arbeider mag werken omdat hij iets verschuldigd is en dat geen enkele arbeider gedwongen mag worden om te werken.
 • Om weer te komen weten over mensenrechten strategies en management benadering, zie Het respect van Colgate voor mensenrechten en arbeidsrechten: Openbaarmakingsverklaringen.

Samenwerkingen en erkenning

Een belangrijk onderdeel van de inspanningen van Colgate-Palmolive voor duurzame productie is onze inzet en samenwerking met externe partners, die onze sterke interne capaciteiten aanvullen en onafhankelijke externe garanties bieden.

Hoogtepunten

science-based-targets-logo
 • De wetenschappelijk gebaseerde klimaatdoelstelling voor productie van Colgate-Palmolive is goedgekeurd door het Science Based Targets Initiative.
leed-logo
 • Colgate-Palmolive streeft naar de certificering door het U.S. Green Building Council’s (USGBC) Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) voor alle nieuwe vestigingen en beschikt al over certificeringen voor 13 productiefaciliteiten.
true-zero-logo
 • Colgate-Palmolive heeft de GBCI TRUE Zero Waste certificering ontvangen voor 16 vestigingen op 4 continenten. We zijn begonnen in de VS in 2016 en zijn het eerste bedrijf dat ECHT geen afval produceert in Latijns-Amerika, het Europese vasteland, India, China en Vietnam; en we werken eraan in Afrika en Australië.
national-safety-council-proud-member-logo
 • Colgate-Palmolive is een van de stichtende leden van het National Safety Council sinds 1913.
energy-star-award-2021-logo
 • Colgate-Palmolive werd in 2019 uitgeroepen tot US EPA ENERGY STAR Partner of the Year voor het negende opeenvolgende jaar (2011-2019).
 • Colgate-Palmolive vestigingen wereldwijd hebben 74 US EPA ENERGY STAR Challenge for Industry erkenningen.
acgih-logo
 • Colgate-Palmolive is al lang een corporate lid van ORCHSE Strategies, LLC en wordt beschouwd als één van de allerbeste bedrijven.
orc-hse-logo
 • Colgate-Palmolive is een organisatorische aanhanger van de American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).
unglobal-compact-we-support-logo
 • Colgate-Palmolive ondersteunt de United Nations Global Compact en zet zich in om de bedrijfsactiviteiten en strategieën af te stemmen op de tien universeel aanvaarde principes op het vlak van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. We ondernemen ook actie binnen de UN Sustainable Development Goals.

*Our Responsibly Made claim applies to all Colgate-Palmolive owned and operated facilities. Aspects related to Sustainable & Safe Ingredients, Responsible Sourcing, Sustainable Packaging and more can be found on our sustainability website.
“LEED” en verwante logo’s zijn eigendom van het U.S. Green Building Council en worden met hun toestemming gebruikt.